Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı
Detaylar için tıklayınız
Eğitim-Motivasyon » İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği ÖZBELSAN A.Ş. çalışanlarına Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimleri verilmektedir. Verilen eğitimler aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
d) İlkyardım

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Ekranlı araçlarla çalışma,
f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
g)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
i) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
j) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
k) Tahliye ve kurtarma
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14
Özbelsan A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şeyh Şamil Mahallesi Göktürk Caddesi No:30 Merkez/SİVAS
Tel : +90346 211 3451 - 52 - 53 - Fax : 0346 211 3411 - 211 3449
Tüm Hakları Saklıdır © 2015   Powered by .NET