Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı
Detaylar için tıklayınız
Hakkımızda

ÖZBELSAN A.Ş ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİPOLİTİKASI

 

ÖZBELSAN AŞ’nin vizyonu, misyonudoğrultusunda, Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001ve ISO 22000 standartlarına tümüyle uyum sağlayacak ve bustandartların tüm gerekliliklerini kapsayacak, kararlı, özgüven sahibi, cesur,atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir kuruluş olmayı amaçlıyoruz,

Bu amaç doğrultusunda;

  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım/geliştirme çalışmaları yapmayı ve verimliliklerimizi arttırmayı,
  • Çevre mevzuatı doğrultusunda doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Tüm çalışanların katılımı ile yasa ve mevzuatlara uyarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda temiz ve hijyenik ortamlarda en uygun hammaddeleri kullanarak kaliteli, sağlıklı, lezzetli unlu mamuller üretip işlemlerimizi ve işletmemizi sürekli geliştirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini etkin olarak ele almayı,
  • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle çalışmayı,
  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, tüm faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazalara ve acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla Acil Durum Müdahale Planları hazırlamayı,
  • Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi ve bunu yaşam tarzı haline getirmeyi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek örnek bir şirket olmaya devam etmeyi,

     Entegre YönetimSistemleri Politikası olarak taahhüt ediyoruz.

 

ÖZBELSAN A.Ş

Özbelsan A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şeyh Şamil Mahallesi Göktürk Caddesi No:30 Merkez/SİVAS
Tel : +90346 211 3451 - 52 - 53 - Fax : 0346 211 3411 - 211 3449
Tüm Hakları Saklıdır © 2015   Powered by .NET