Hilmi BİLGİN
Sivas Belediye Başkanı
Detaylar için tıklayınız
İş Güvenliğimiz
Şirketimiz çalışanları ve mülkiyetiyle beraber çalışma alanlarımızda bulunabilecek üçüncü kişilerin can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimiz şirketimiz prensiplerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu kapsamda; kuruluşumuzun çalıştığı alanlar , bünyemizde bulunan İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde görevli 1 koordinatör, 3 iş güvenliği uzmanı, 1 tam zamanlı işyeri hekimi tarafından yerinde incelemeleri yapılarak, çalışma ortamı ve usulleri, kullanılan iş makineleri, teçhizatlar, diğer malzeme ve aletler gözden geçirilmektedir.

Söz konusu saha ziyaretlerinden toplanan bilgilerle birimlerde risk analizleri yapılmakta, çalışma ve kullanma talimatları hazırlanmakta ve kişisel koruyucu donanım ihtiyacının tespiti yapılmakta, konuyla ilgili uygulamalar kontrol edilmektedir.

Yapılan uygulama ve kontrollerin yanı sıra tüm çalışanlarımıza belirli aralıklarla İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilerek sistemin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Özbelsan A.Ş. Genel Müdürlüğü
Şeyh Şamil Mahallesi Göktürk Caddesi No:30 Merkez/SİVAS
Tel : +90346 211 3451 - 52 - 53 - Fax : 0346 211 3411 - 211 3449
Tüm Hakları Saklıdır © 2015   Powered by .NET